Followers

Tuesday, April 2, 2013

രൂപം മാത്രം,

രശ്മി നായർ 

രാവെന്നുമില്ല
പകലെന്നുമില്ല
എന്നിലെപ്പോളും
നിറയുന്നു നീ , കണ്ണ്
തുറന്നാലും കണ്ണടച്ചാലും
എന് മനതാരില് നിന്
രൂപം മാത്രം,
എന്
ജീവിതാഭിലാഷം നീ അറിയുന്നുവോ .........
ഒരിക്കലും കാണില്ല
എന്നത് സത്യം എങ്കിലും
കാണുവാന് ആശിച്ചു
പോകുന്നു ഞാന്
അകലെ ആണെന്കിലും എന്
ഹൃദയം തുടിക്കുന്നു
നിനക്കായി മാത്രം എന്ന്
അറിയുന്നുവോ .........